ดูหนังออนไลน์ พญามังกรผงาดฟ้า

เนื้อเรื่องหนัง The Road to Revival

"The Road to Revival" by CCTV (broadcasted in Dec 2007) is the first political TV documentary series that comprehensively and systematically examiners the Chinese people's path toward national development.

With its unique modern angle, comprehensive approach and global perspective, the documentary recalls the thoughts and actions taken by the Chinese people at various points in history in a bid to rejuvenate the nation. The series draws on rich historical records and exclusive interviews with both Chinese and foreign scholars to give a complete representation of the events that have brought China to the point it is at today. "The Road to Revival"

Watch this documentary series to learn what are..., how and why they...

The Road to Revival

ความคิดเห็น

สามารถพิมพ์ได้ 250 ตัวอักษร

ความคิดเห็น

จัดการอุปกรณ์ของคุณ

Close
อ้ะ!! ดูเหมือนคุณจะมีการเข้าสู่ระบบมากกว่า 5 อุปกรณ์ เลือกลบออกบ้างเพื่อใช้งานต่อ
Trailer