ดูหนังออนไลน์ ตัวอย่าง So you think you can dance ปี 10

เนื้อเรื่องหนัง So you think you can dance Season 10 Trailer

Dancers skilled in everything from ballroom and ballet to salsa, jive, hip-hop and krumping, all compete to be named the best. Dancers must impress the judges with their moves and rigorous routines in order to survive the auditions and be invited to Hollywood. Producers traveled to Chicago, New York and Los Angeles in search of dancers who represent the soul and rhythm of America. Some dancers wow the judges, while others leave them speechless. See who struts into the producers' hearts and who trips up on the series premiere. A fortunate 50 dancers who survive the auditions will go to Hollywood to work with five of the top choreographers in the business: Alex Da Silva, Brian Friedman, Dan Karaty, Mia Michaels and Mary Murphy. During the "Hollywood Week," the semifinalists will dance their hearts out, as they learn challenging routines and hope to impress the choreographers.

ดูหนังเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น

สามารถพิมพ์ได้ 250 ตัวอักษร

ความคิดเห็น

จัดการอุปกรณ์ของคุณ

Close
อ้ะ!! ดูเหมือนคุณจะมีการเข้าสู่ระบบมากกว่า 5 อุปกรณ์ เลือกลบออกบ้างเพื่อใช้งานต่อ
Trailer