ดูหนังออนไลน์ ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่องที่ 12 ก้าว

เนื้อเรื่องหนัง ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่องที่ 12 ก้าว

"ไทยนิยม" ภาพยนตร์ส่งเสริม "ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ"
สร้างความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

จากหัวข้อ "สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม"
กำกับภาพยนตร์โดย หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล

เรื่องราวของสามชีวิตที่โคจรมาพบกันมาพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญอย่าง “ปกาเกอะญ” โดยมีครูอ้อ คุณครูที่ทำหน้าที่มอบความรู้ให้กับนักเรียนเพื่อที่พวกเขาไม่ได้ไม่หลงทางเดิมเข้าสู่หนทางของยาเสพติด และ กันย์ ช่างภาพอิสระที่ทำหน้าถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้น และหมวดชิน ผู้ที่ทำหน้าที่รักษาความสงบ ความปลอดให้กับชีวิตบริเวณนั้น ต่างคนต่างหน้าที่ และพวกเขาจะยืนยัดกับความเชื่อมั่นของตัวเองได้นานเพียงใด

ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่องที่ 12 ก้าว

ความคิดเห็น

สามารถพิมพ์ได้ 250 ตัวอักษร

ความคิดเห็น

จัดการอุปกรณ์ของคุณ

Close
อ้ะ!! ดูเหมือนคุณจะมีการเข้าสู่ระบบมากกว่า 5 อุปกรณ์ เลือกลบออกบ้างเพื่อใช้งานต่อ
Trailer