ดูหนังออนไลน์ ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่องที่ 11 2110

เนื้อเรื่องหนัง ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่องที่ 11 2110

"ไทยนิยม" ภาพยนตร์ส่งเสริม "ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ"
สร้างความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

จากหัวข้อ "สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ"
กำกับภาพยนตร์โดย ต้องปอง จันทรางกูร

เป็นเรื่องในอนาคตในปี ค.ศ. 2110 หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่ 4 สิ้นสุดลง ทำให้ประชาชนโลกต้องพบการความทรมานเป้นอย่างมาก เหมือนความเป็นและความตายแทบจะไม่ต่างกันเลย “ชายหนุ่ม” คนหนึ่งเข้าต้องดูแล “ผู้หญิง” ที่เขารักมาก จากที่เธอได้รับบาดเจ็บ โดยเริ่มจากการลักเล็กขโมยน้อย เพื่อนำสิ่งของที่ได้มาบรรเทาทุกข์ แต่เขาจะสามารถทำสิ่งที่ผิดเหล่านี้ได้อักนานเพียง

ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่องที่ 11 2110

ดูหนังเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น

สามารถพิมพ์ได้ 250 ตัวอักษร

ความคิดเห็น

จัดการอุปกรณ์ของคุณ

Close
อ้ะ!! ดูเหมือนคุณจะมีการเข้าสู่ระบบมากกว่า 5 อุปกรณ์ เลือกลบออกบ้างเพื่อใช้งานต่อ
Trailer