ดูหนังออนไลน์ ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่องที่ 6 Bangkok 2014

เนื้อเรื่องหนัง ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่องที่ 6 Bangkok 2014

"ไทยนิยม" ภาพยนตร์ส่งเสริม "ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ"
สร้างความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

จากหัวข้อ "หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา"
กำกับภาพยนตร์โดย วรเวช ดานุวงศ์

เรื่องราวของเมืองกรุงเทพ เมืองหลวงของประเทศไทยที่หลายๆคนฝันอยากจะเข้าไปอยู่ แต่ดังคำพูดที่ว่า “คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า” เพราะจะเห็นได้ว่าข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่จะมีแต่ข่าวที่ไม่ดีแทบจะทุกวัน แต่นั้นไม่ใช่เพราะเมืองกรุงเทพ แต่หากจะเป็นเพราะจิตใจของคนที่ดูเหมือนว่าจะต่ำลงไปทุกวัน

ภาพยนตร์ไทยนิยม เรื่องที่ 6 Bangkok 2014

ดูหนังเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความคิดเห็น

สามารถพิมพ์ได้ 250 ตัวอักษร

ความคิดเห็น

จัดการอุปกรณ์ของคุณ

Close
อ้ะ!! ดูเหมือนคุณจะมีการเข้าสู่ระบบมากกว่า 5 อุปกรณ์ เลือกลบออกบ้างเพื่อใช้งานต่อ
Trailer