ดูหนังออนไลน์ Add Friends: ASEAN

เนื้อเรื่องหนัง Add Friends: ASEAN

เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 เรียนรู้จาก เพื่อนๆ 10 ชาติในอาเซียน ร่วมสนทนาในเรื่องภาษาและวัฒนธรรม เพื่อทำความเข้าใจเพื่อนบ้านให้มากขึ้น

ความคิดเห็น

สามารถพิมพ์ได้ 250 ตัวอักษร

ความคิดเห็น

จัดการอุปกรณ์ของคุณ

Close
อ้ะ!! ดูเหมือนคุณจะมีการเข้าสู่ระบบมากกว่า 5 อุปกรณ์ เลือกลบออกบ้างเพื่อใช้งานต่อ
Trailer