ดูหนังออนไลน์ 32 Service

เนื้อเรื่องหนัง 32 Service

วาไรตี้ทอล์คโชว์ที่มุ่งหวังจ่ายยาเป็น “ท่ากายภาพบำบัด" โดยผู้เชี่ยวชาญจากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรักษาและซ่อมสร้างจากการเจ็บป่วยไข้ ความแก่ชรา ความผิดปกติในการเคลื่อนไหวให้ “ร่างกายทั้ง 32 กลับมาเคลื่อนไหวได้ดี" ดังเดิม
ช่วงที่ 1 : รู้จักโรคและวิธีตรวจเช็คร่างกายด้วยตนเอง
ช่วงที่ 2-3 : รู้จักโรคผ่านผู้ป่วยและวิธีการบำบัด, ฟื้นฟูโดยนักกายภาพบำบัด, ทำความเข้าใจชีวิตของผู้ป่วยทั้งที่บ้านและที่ทำงาน เพื่อให้เห็นผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ และวิธีการบำบัด, ฟื้นฟูเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตให้ดีขึ้น

ความคิดเห็น

สามารถพิมพ์ได้ 250 ตัวอักษร

ความคิดเห็น

จัดการอุปกรณ์ของคุณ

Close
อ้ะ!! ดูเหมือนคุณจะมีการเข้าสู่ระบบมากกว่า 5 อุปกรณ์ เลือกลบออกบ้างเพื่อใช้งานต่อ
Trailer