ดูหนังออนไลน์ Confucius ขงจื้อ จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน

เนื้อเรื่องหนัง Confucius ขงจื้อ จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน

ท่ามกลางไฟสงคราวมในยุคชุนชิว ที่มีแต่งการแย่งชิงอำนาตความเป็นใหญ่ของเหล่าอำมาตย์ ทำให้ประเทศจีนตกอยู่ในความทุกข์ยาก ประชากรยากไร้ "ขงจื้อ" นักคิด นักปกครอง นักการทหาร ผู้ขอให้เหล่าผู้ปกครองแคว้นใช้คุณธรรม จริยธรรม ปกครองประเทศจีนให้มีความสุขสงบ และสอนได้ลูกศิษย์ไว้ถึง 3,000 คน

Confucius ขงจื้อ จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน

ความคิดเห็น

สามารถพิมพ์ได้ 250 ตัวอักษร

ความคิดเห็น

จัดการอุปกรณ์ของคุณ

Close
อ้ะ!! ดูเหมือนคุณจะมีการเข้าสู่ระบบมากกว่า 5 อุปกรณ์ เลือกลบออกบ้างเพื่อใช้งานต่อ
Trailer