ดูหนังออนไลน์ แอบคนข้างบ้าน

เนื้อเรื่องหนัง Spy Next Door

Od, a professional burglar from Thachalom, is married to Waew. The couple's life is fraught because of Od'slow sex drive, leaving Waew frequently ill-tempered. When a criminal dies in prison leaving a puzzle, the number "33/9" inscribed on the cell floor, Inspector Sansern instructs two sergeants to find an insider spy to investigate the mystery, and Od is nominated. Od accepts the job for fear of being arrested if he refuses, despite his wife's concerns about its potential bad effect on her career. When Inspector Sansern meets Od, the thief recognizes the cop as a cross-dresser he saw through a window, setting Od up for a bizarre time as the unwilling spy.

ความคิดเห็น

สามารถพิมพ์ได้ 250 ตัวอักษร

ความคิดเห็น

จัดการอุปกรณ์ของคุณ

Close
อ้ะ!! ดูเหมือนคุณจะมีการเข้าสู่ระบบมากกว่า 5 อุปกรณ์ เลือกลบออกบ้างเพื่อใช้งานต่อ
Trailer