ดูหนังออนไลน์ สามพันโบก

เนื้อเรื่องหนัง The Sanctuary

In 1897, the Poisoned Knife clan broke into the royal palace of Thailand to steal the Royal Antiques which the King intended to give to America as a reward for its help in negotiations that avoided Thai territorial cuts. The clan succeeded in stealing the antiques, but the thieves didn't escape with their lives. Before their deaths, they hid the antiques somewhere close to the palace. During his interrogation, the last bandit chose to end his life by Master Sawang's sword and let the place where the Royal Antiques were hidden die with him. Now, Wisa, the mafia boss whose ancestor masterminded the theft of the antiques wants to find them so he hires Patrick, The Former Director of the U.S. military National Subterranean Exploration Unit, to search for the lost antiques. Using U.S. Army satellite scans, Patrick and Selina, the beautiful and sexy assassin, retrieve them from beneath the Thai temple where Krit, Master Sawang's great grandson and a gifted martial artist resides as a temple boy. When they steal the antiques from the temple, it's down to Krit with the help of Paifah, an Archaeology student to retrieve them. Together they fight against the powerful greedy group of thugs, will they be able to save Thailand's national treasures?

ความคิดเห็น

สามารถพิมพ์ได้ 250 ตัวอักษร

ความคิดเห็น

จัดการอุปกรณ์ของคุณ

Close
อ้ะ!! ดูเหมือนคุณจะมีการเข้าสู่ระบบมากกว่า 5 อุปกรณ์ เลือกลบออกบ้างเพื่อใช้งานต่อ
Trailer