ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขการบริการ
• รับสิทธิ์ดูหนังทุกเรื่องแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในจำนวนวันที่ระบุในแพ็คเกจที่คุณเลือกซื้อ โดยระบบเริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มดูหนังครั้งแรก
• ลูกค้าไม่สามารถใช้งานได้มากกว่า 1 อุปกรณ์ในช่วงเวลาเดียวกัน
• สงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียนอุปกรณ์ได้ไม่เกิน 5 อุปกรณ์ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้
• รองรับการรับชมผ่านอุปกรณ์ที่ใช้ iOS เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป หรือใช้งานร่วมกับ Apple TV เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป และ Android 4.4 ขึ้นไปเท่านั้น
• หากรับชมผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในระบบปฏิบัติการ Windows แนะนำใช้ Firefox และ Chrome หรือระบบปฏิบัติการ Mac OS แนะนำใช้ Safari และ Chrome
• ประสิทธิภาพในการรับชมขึ้นอยู่กับความเร็วในการประมวลผลของอุปกรณ์ที่รับชม, ความเร็วอินเทอร์เน็ต, ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ และช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการ
• DOONEE สามารถใช้งานได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น
• ผู้สมัครสมาชิกยินดีรับข่าวสารจาก DOONEE ทางอีเมล์ โทรศัพท์ และ SMS
• นับรอบการชำระเงินของแต่ละรอบจากวันที่สมาชิกได้สมัครในครั้งแรก แล้วนับไปตามจำนวนวันที่สมัครแพ็คเกจเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน
• ระบบจะคิดค่าบริการต่อเนื่องเมื่อครบจำนวนวันที่ระบุในแพ็คเกจที่คุณเลือกชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต และอนุญาตให้หักเงินอัตโนมัติ
• อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมในการชำระเงินจากทางธนาคาร หรือผู้รับชำระ
• อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าอินเทอร์เน็ตในการรับชม
• ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินแก่ผู้สมัครสมาชิกทุกกรณี
• ภาพยนตร์ที่มีในแพ็คเกจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได้ในแต่ละเดือน
• เงื่อนไขการให้บริการ รายชื่อภาพยนตร์ซีรี่ส์ และแพ็คเกจราคา เป็นไปตามที่ DOONEE กำหนด และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• สมาชิกที่ใช้บริการไม่สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของการรับชม และไม่อนุญาตให้ใช้งานกับอุปกรณ์ที่ Jailbreak บน iOS หรือ Root บน Android หากสมาชิกได้ทำการละเมิด ทางผู้ให้บริการจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
• DOONEE เป็นบริการเพื่อความบันเทิงส่วนตัวเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ หากพบว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจในเชิงการค้า และหากมีการละเมิดเงื่อนไขเกิดความเสียหายแก่ผู้ให้บริการ ทางสมาชิกจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุแห่งการละเมิด

จัดการอุปกรณ์ของคุณ

Close
อ้ะ!! ดูเหมือนคุณจะมีการเข้าสู่ระบบมากกว่า 5 อุปกรณ์ เลือกลบออกบ้างเพื่อใช้งานต่อ
Trailer